Andreikėnų piliakalnis

Andreikėnų piliakalnis arba Juozapotos kalnas – piliakalnis Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, Utenos seniūnijoje, prie Andreikėnų kaimo. Pasiekiamas keliu Kvykliai-Andreikėnai pavažiavus 2 km nuo sankryžos Kvykliuose, yra dešinėje, į pietus nuo kelio, miško šiaurės rytų pakraštyje.

Piliakalnis įrengtas atskiros didelės kalvos šiauriniame gale. Aikštelė keturkampė, pailga pietų-šiaurės kryptimi, 82×21 m dydžio, 2 m aukštesniu šiauriniu galu. Joje rasta degtų plytų, geležies gelžgalių, brūkšniuotos ir lygios keramikos. Šiauriniame šlaite, 1 m žemiau aikštelės yra 11 m pločio terasa, 1 m žemiau jos – kita 4 m pločio terasa. Pietiniame šlaite yra 9 m pločio terasa. Rytinis ir vakarinis šlaitai statūs, 25 m aukščio, galiniai nuolaidesni ir žemesni.

Piliakalnis labai apardytas arimų, iš pietryčių į aikštelę veda kelias. Aikštelė dirvonuoja, šlaitai apaugę pušimis. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu pr. m. e. – I tūkstantmečio pradžia.

Rytinėje papėdėje, 0,2 ha plote yra papėdės gyvenvietė.

Šiame piliakalnyje buvo laidojami žmonės – griautiniai žmonių kapai su įkapėmis ar be jų; kapai apardyti įvairių žemės judinimo darbų metu, nurodoma, jog tarpukariu iš piliakalnio pašlaitės buvo išplauta žmonių kaulų, vietos gyventojų teigimu, piliakalnio Šiauriniame šlaite yra stovėjęs medinis kryžius, kiti atsimena čia buvus koplytėlę.

Padavimas apie Andreikėnų piliakalnį

Andreikėnų kaime yra aukštas, toks stačiais šlaitais piliakalnis. Anksčiau šito kalno nebuvo. Kartą pro šitą vietą Kvyklių pusėn važiavo vyskupas. Arkliai pasibaidė, ir vežimas apvirto. O tam vežime buvo daug auksinių pinigų ir brangenybių. Vyskupas su visu vežimu prasmego toje vietoje, kur apvirto. Ir išaugo didelis kalnas. Dar ir dabar, žmonės sako, kartais naktį vyskupo pinigai žiba.