Daugailių piliakalnis

Daugailių piliakalnis – piliakalnis Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, Daugailių šiauriniame pakraštyje, 150 m į šiaurę nuo Daugailių bažnyčios.

Piliakalnio 15–18 m aukščio stačiašlaitę kalvą supa pelkės. Piliakalnio aikštelė 40 x 30 m dydžio, apardyta statant Daugailių bažnyčią, kuri ant piliakalnio stovėjo iki 1766 m. ir šventoriuje laidojant mirusiuosius. Išliko kultūrinio sluoksnio liekanų. Piliakalnio šiaurės vakarų papėdėje yra senovės gyvenvietė.

Atliekant archeologinius tyrimus rasta lipdytos lygiu ir brūkšniuotu paviršiumi keramikos, XVIII a. bažnyčios pamatų akmenys, kapas ir 1764 m. Kuršo šilingas.

1254 m. minima Daugailių pilis. Iki 1685 m. ant piliakalnio pastatyta Daugailių bažnyčia, kurią 1766 m. sudegino žaibas. XX a. pokariu piliakalnyje buvo laidojama. 1990 m. bažnyčios vietoje pastatytas kryžius.