Dryžių piliakalnis

Dryžių piliakalnis arba Saldutiškės piliakalnis – piliakalnis Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, į pietus nuo Dryžių kaimo kapinaičių, 350 m į šiaurę nuo geležinkelio Utena-Švenčionys, 250 m į pietus nuo plento Utena-Švenčionėliai.

Piliakalnis tai pailga kalva, kurią supa pelkėtos daubos. Šlaitai statūs, 8–14 m aukščio. Aikštelė 56 x 34 m dydžio, yra kultūrinio sluoksnio žymių. Jos rytiniame gale, manoma, buvo pylimas. Piliakalnio rytiniame ir vakariniame šlaite, 2–3 m žemiau aikštelės, yra 34 m pločio ir 28 m ilgio terasos. Piliakalnio šiaurinėje ir rytinėje papėdėje yra senovės gyvenvietės liekanų.

Atliekant archeologinius tyrimus rasta lipdytos brūkšniuotu paviršiumi keramikos, geležies gargažė. Radinius saugo Lietuvos nacionalinis muziejus. Piliakalnis naudotas I tūkstantmečio pirmoje pusėje.

Padavimas apie Dryžių piliakalnį

Pasakojama, kad šis piliakalnis supiltas kareivių kepurėmis, kad po juo yra nugrimzdusi bažnyčia.