Garnių piliakalniai

Garnių piliakalniai – piliakalniai Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, į pietryčius nuo Daugailių, prie Garnių kaimo.

Pirmasis piliakalnis yra į rytus nuo Garnių kaimo, 0,5 km į pietvakarius nuo Pelakio ežero, Kriauklės kairiajame krante. Stačiašlaitę, iki 17 m aukščio kalvą supa daubos. Viršutinė šlaitų dalis dirbtinai nulyginta. Piliakalnio aikštelė 45 m ilgio ir 15–20 m pločio. Jos galuose buvo supilti pylimai, apardyti ariant, aikštelės šiaurės rytų dalyje išliko apie l,5 m aukščio. Šiaurės rytų šlaite, 7 m žemiau aikštelės, yra 26 m pločio terasa. Piliakalnio pietiniame šlaite ir papėdėje yra senovės gyvenvietės liekanų, joje rasta lipdytos grublėtu paviršiumi keramikos.

Antrasis piliakalnis yra apie 1 km į pietvakarius nuo Garnių kaimo, apie 2 km į pietvakarius nuo Garnių pirmojo piliakalnio, tarp pelkėtų daubų, į šiaurės rytus nuo Bernotiškių kaimo, Bernotiškių miško pakraštyje. Piliakalnio pietinis ir šiaurinis šlaitai statūs, iki 17 m aukščio, kiti šlaitai nuolaidūs, 3–4 m aukščio. Piliakalnio aikštelė 35 x 19 m dydžio, jos galuose buvo supilti pylimėliai (apardyti ariant). Kalvos vakariniame šlaite, 3 m žemiau aikštelės, yra 2 m pločio terasa. Piliakalnio pietinėje, rytinėje ir šiaurinėje papėdėje yra senovės gyvenvietės liekanų, joje rasta lipdytos lygiu paviršiumi keramikos. Piliakalniai datuojami I tūkstantmečiu. Atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai, radinius saugo Lietuvos nacionalinis muziejus. Nuodugniau piliakalniai netyrinėti.