Klykių piliakalnis

Klykių piliakalnis – piliakalnis Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, 5 km į šiaurės vakarus nuo Tauragnų, 1 km į šiaurę nuo Klykių ežero ir kaimo, 630 m į šiaurės rytus nuo plento  Utena–Tauragnai–Kirdeikiai , Klykių kalno kyšulyje. 235 m virš jūros lygio.

Klykių kalnas – moreninė kalva Aukštaičių aukštumoje. Aukštis 237 m. Kalva susidariusi per paskutinį ledynmetį iš priemolio, gargždo, riedulių, apaugusi lapuočiais. Piliakalnį iš šiaurės ir rytų juosia bevardžio upelio slėnis, iš kitų pusių, nuo gretimų aukštumų, skiria daubos. Šlaitai statūs, apie 10 m aukščio. Rytinių ir šiaurinių šlaitų 5–6 m aukščio viršutinė dalis stati, žemiau – 4 m pločio terasa. Piliakalnio aikštelė 42 m ilgio ir 46 m pločio. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu. Piliakalnio pietinėje papėdėje yra senovės gyvenvietė iki 90 cm storio kultūriniu sluoksniu.