Leliūnų dvaras

Dvaras buvo žinomas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais, o XVIII a. jį valdė Pomarnackiai, po jų Arcimavičiai. Išlikusiame 1773-04-03 Vilkmergės (dabar Ukmergės) pavieto Leliūnų dvaro inventoriuje minima, kad dvaro valstiečiai už pusvalakį žemės ėjo lažą po 3 dienas savaitėje, atlikdavo 6 didžiąsias prievartas (,,gvoltus“), ėjo sargybas, moterys dvare skalbdavo, sodindavo, ravėdavo daržus, kirpdavo avis, duodavo po 2 kapas grybų, po gorčių uogų, riešutų.