Lygamiškio piliakalnis

Lygamiškio piliakalnis su gyvenviete, Geniupio kalnas, Užpaliai – piliakalnis ir gyvenvietė Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, Lygamiškio kaime, Užpalių seniūnijoje. Pasiekiamas iš žvyrkelio Užpaliai – Svėdasai už 500 m nuo Užpalių centro pervažiavus Šventąją, pirmoje sankryžoje pasukus į kairę pietvakarių kryptimi ir pavažiavus 1 km yra kelio dešinėje šiaurės vakaruose.

Piliakalnis įrengtas Šventosios dešiniojo kranto aukštumos kyšulyje, Geniupio dešiniajame krante. Aikštelė 70 m ilgio, 60 m pločio. Čia supiltas 90 m ilgio, 1,3 m aukščio, 10 m pločio lanko formos pylimas išoriniu 1,6 m aukščio šlaitu. Šlaitai statūs, 8-10 m aukščio.

Piliakalnis apardytas arimų, dirvonuoja, šlaitai apaugę pušelėmis.

Šiaurinėje ir rytinėje papėdėje, 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta brūkšniuotos ir grublėtos keramikos.

Atlikus archeologinius tyrimus radinius saugo Lietuvos nacionalinis muziejus. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu.

Padavimai apie Lygamiškio piliakalnį

1. Lygamiškio piliakalnio pašlaitėje yra didelis akmuo. Sako, kad šiuo akmeniu uždarytas įėjimas į kalną. O šitam kalne yra dvi laumės. Jos rymo prie aukso eldijos ir saugo.

2. Jonas ir Juozas Daujočiai kartą sumanė įsikasti į kalną ir pasiimti auksą. Kasa, kasa, žiūri – kokie ponaičiai tik jodinėja aplink, sukaliojas, sukaliojas. „Nekaskit, nekaskit! – sako. – Bus blogai!”. Daujočiai neklauso, kasa, ir tiek. Žiūri – ponaičiai jau kartuves stato, jau šiaudus veža. Mato, kad bus blogai ir, metę darbą, parbėga namo.