Maneičių tvenkinys

Maneičių I tvenkinys – Utenos rajone, 5 km į šiaurės rytus nuo Sudeikių. Tvenkinio ilgis – 0,36 km, plotis – iki 0,22 km. Rytinėje dalyje yra 9 a mišku apaugusi sala. Tvenkinys labai užžėlęs vandens augalija. Rytinė pakrantė užpelkėjusi. Tvenkinį supa Ąžuolaušio miškas.

Maneičių II tvenkinys – Utenos rajone, 4,5 km į šiaurės rytus nuo Sudeikių. Sudarytas užtvenkus bevardį upelį. Tvenkinio ilgis – 0,84 km, plotis – iki 0,28 km. Yra 2 mišku apaugusios salos. Į didesniąją salą yra nutiestas tiltelis. Tvenkinį beveik iš visų pusių supa Ąžuolaušio miškas. Pietvakarinėje pakrantėje įsikūręs Maneičių kaimas.

Iki užtvenkimo toje vietoje telkšojo Varnakio ir Varnakėlio ežerai.

Maneičių III tvenkinys – Utenos rajone, 4 km į šiaurės rytus nuo Sudeikių. Sudarytas užtvenkus bevardį upelį. Tvenkinio ilgis – 0,44 km, plotis – iki 0,14 km. Vandens perteklius upeliu nuteka į už 60 m telkšantį Varležerį. Krantai vietomis apaugę medžiais ir krūmynais. Aplinkui daugiausia plyti pievos. Šalia įsikūręs Maneičių kaimas.

Maneičių IV tvenkinys – Utenos rajone, 4 km į šiaurės rytus nuo Sudeikių. Sudarytas užtvenkus bevardį upelį. Ilgis – 0,47 km, plotis – iki 0,09 km. Krantai daugiausia apaugę siauru medžių ir krūmų ruožu. Aplinkui plyti pievos. Šalia yra Voriškės miškas. Netoliese yra Maneičių kaimas. Maneičių V tvenkinys – Utenos rajone, 3,5 km į šiaurės rytus nuo Sudeikių. Sudarytas užtvenkus bevardį upelį. Tvenkinio ilgis – 0,43 km, plotis – iki 0,24 km. Šalia yra Bagdoniškio ežeras. Krantai apaugę siauru medžių ir krūmų ruožu. Tvenkinys labai užžėlęs vandens augalija. Aplinkui daugiausia plyti pievos. Šalia įsikūręs Maneičių kaimas.