Pliaušys

5,6 ha ežeras apie 1,5 km į šiaurės rytus nuo Tauragno ežero pietinės pakrantės. Ilgis 0,45 km, vidutinis plotis 0,09 km, kranto linijos ilgis 1 km, didžiausias gylis – apie 5 m. Ežeras užaugantis, už- dumblėjęs. Gausiai maitinamas požeminio vandens, kurį papildo ir įsifiltravę Tauragno ežero vandenys. Jo pakarantėje plyti Stapiejokų raistas, o pietiniame krante – šaltiniuota žemapelkė. Išteka Pliaušės upelis – hidrografinis draustinis. Pavadinimas kildintinas iš lietuviško plauša- „plėša, karna; viksva”. Senieji Daunorių žvejai prisimena, kaip nekantraudami laukdavo pirmledžio ant Pliaušio. Geriausiai, kai šąla visą savaitę be vėjo ir be šlapdribos. Tada laukia, kol užsidengia bent 5 cm skaidrus ledas. Kaip tik sustoja ledas – jau ir girdis: „uok, uok” – luokija žuvis. Galima luokyti dieną, bet vakare, sutemus, laimikis būna stambesnis.

Vasaromis meškere čia pagaunama lynų, raudžių. Antroje vasaros pusėje geriausias raudžių masalas stambūs margi pelkiniai žiogai, kurį reikia verti visą.