Ruklių piliakalnis

Ruklių piliakalnis su gyvenviete, Kliedkalnis – piliakalnis ir gyvenvietė Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, į šiaurę nuo Ruklių Daugailių seniūnijoje. Pasiekiamas iš kelio Radeikiai – Sudeikiai ties mūriniu dviaukščiu dešinėje pasukus į dešinę rytuosna keliuku ir pavažiavus 800 m labiau laikantis kairės.

Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje. Aikštelė 25×16 m. Pietrytiniame šlaite, 2 m žemiau aikštelės yra trikampė 16×16 m dydžio terasa, per 1,5 m žemėjanti į pietryčius. Šlaitai statūs, 15 m aukščio.

Piliakalnis labai apardytas arimų, dirvonuoja, pietrytiniame šlaite ir aikštelėje auga pavieniai beržai.

Šiaurinėje papėdėje, 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta lygios keramikos. Atlikus archeologinius tyrimus radinius saugo Lietuvos nacionalinis muziejus. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu pr. m. e. – I tūkstantmečio pradžia. Paminklo teritorijos plotas 2 ha.