Šiaudinių piliakalnis

Šiaudinių piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete, Pilalė – piliakalnis ir gyvenvietė Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, į pietus nuo Šiaudinių, Vyžuonų seniūnijoje.

Piliakalnis įrengtas kranto kyšulyje, Lankos kairiajame krante. Aikštelė 20×17 m dydžio. Ji buvo apjuosta pylimu, kuris neišliko vakarų pusėje. Šlaitai statūs, 20 m aukščio.

Į pietus nuo piliakalnio, už griovio yra priešpilnis. Jo aikštelė trapecinė, pailga šiaurės – pietų kryptimi, 70 m ilgio, 30 m pločio šiaurinėje pusėje bei 70 m pločio pietuose. Aikštelėje rasta brūkšniuotos ir lygios keramikos.

Piliakalnis ir priešpilis apardyti arimų, vakariniai šlaitai erodavę. Pylimai prieš 1935 m. buvo nuskleisti, rasta daug apdegusio molio. Piliakalnis ir priešpilis dirvonuoja, priešpilio vakarinis šlaitas apaugęs lapuočiais.

Į pietus nuo priešpilio, 0,2 ha plote yra papėdės gyvenvietė.

Atlikus archeologinius tyrimus radinius saugo Lietuvos nacionalinis muziejus ir Utenos kraštotyros muziejus. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu – II tūkstantmečio pradžia. Paminklo teritorijos plotas 4,7 ha.