Sūngailiškio piliakalnis

Sūngailiškio piliakalnis su gyvenviete – piliakalnis Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, Sūngailiškyje, Leliūnų seniūnijoje. Pasiekiamas iš plento Utena – Ukmergė už Antalgės pravažiavus Apšlavo – Ilgio ežerų slėnį, pasukus į dešinę šiaurėn Stabulankių link ir pavažiavus 650 m – yra 50 m į kairę pietvakariuose.

Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje. Aikštelė 34×20 m dydžio. Jos pietrytiniame, pietiniame ir vakariniame krašte iškastas 1 m pločio, 0,2 m gylio griovys, už kurio supiltas 39 m ilgio, 1 m aukščio, 4 m pločio pylimas. Šlaitai statūs, 5-11 m aukščio.

Aikštelės pietvakariniame krašte iškasta duobė. Piliakalnis apaugęs mišriu mišku.

Aplink piliakalnį, 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta brūkšniuotos ir lygios keramikos.

Atlikus archeologinius tyrimus radinius saugo Lietuvos nacionalinis muziejus ir Utenos kraštotyros muziejus. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio pradžia. Paminklo teritorijos plotas 2,1 ha.

Padavimai apie Sūngailiškio piliakalnį

1. Sūngailiškio piliakalnį supylė baudžiauninkai. Žemes nešė pirštinėm ir kišenėm. Taip pono buvo įsakyta. Iš tolo nešė, kad prie piliakalnio duobės nebūtų.

2. Kartą gyveno ponas Pamarniackas, kuris buvo labai žiaurus, už mažiausią nusikaltimą bausdavo žmones. Vyrai ir moterys už nusižengimus turėdavo nešti žemę ir pilti ją į vieną vietą. Taip per ilgą laiką supylę šį piliakalnį.