Tauragnų piliakalnis

Tauragnų piliakalnis su gyvenviete – piliakalnis ir gyvenvietė Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, į pietus nuo Tauragnų, Tauragnų seniūnijoje. Pasiekiamas plentu Tauragnai – Kirdeikiai pavažiavus 750 m nuo sankryžos į Lamėstą, yra 200 m į kairę šiaurėn nuo plento.

Piliakalnis įrengtas atskiros ilgos kalvos centrinėje dalyje, Šventės kairiajame krante, 120 m į pietus nuo Tauragno ežero. Aikštelė 16×10 m dydžio. Šoniniai šlaitai statūs, 10-12 m aukščio.

Piliakalnis apardytas arimų, rytinis šlaitas eroduoja. Aikštelė dirvonuoja, jos pakraščiuose auga kelios pušys, šlaitai apaugę lapuočiais. Į piliakalnio kalvą iš šiaurės ir pietų pusių įrengti laiptai.

Pietvakarių papėdėje, 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta lipdytos keramikos.

650 m į šiaurės rytus yra VI a. – VIII a. Tauragnų pilkapynas, tyrinėtas 1999 m. Atlikus žvalgymus radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Piliakalnis netyrinėtas, datuojamas I tūkstantmečiu – II tūkstantmečio pradžia. Paminklo teritorijos plotas 3 ha.