Vaikutėnų piliakalnis

Vaikutėnų piliakalnis su gyvenviete – piliakalnis ir gyvenvietė Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, Vaikutėnuose, Utenos seniūnijoje. Pasiekiamas iš plento Utena – Zarasai už Vaikutėnų pasukus į kairę šiaurėn link Sudeikių, pavažiavus 250 m yra kairėje vakaruose.

Piliakalnis įrengtas atskiros pailgos kalvos aukščiausioje dalyje. 3 m žemiau aikštelės, šlaite pastebima pylimo žymių. Aikštelė 22×10 m dydžio. Šiaurės rytų šlaite, 2 m žemiau aikštelės yra 5 m pločio terasa, 2 m žemiau kurios yra antra 6 m pločio terasa. Šlaitai statūs, 16-17 m aukščio.

Piliakalnis labai apardytas arimų, pietinis šlaitas nukastas žvyrduobės. Aikštelė ir rytinis šlaitas dirvonuoja, kiti šlaitai apaugę mišriu mišku. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio pradžia.  Paminklo teritorijos plotas 3 ha.