Vaikutėnų dvaras

Dvaras prie plento į Zarasus (7 km nuo Utenos). 1774 m. valdant Broniškoms buvo 16 kiemų. 1880 m. dvarą valdė ponai Reutai (palaidoti Utenos parapijos kapinių centre, prie koplyčios). Dvarui priklausė Degučiai (Skubeikiai), Dičiūnai. 1889 m. dvarą turėjo Ona Bortkevičienė. Ji valdė 446 dešimtines žemės, iš jos 204 dešimtines miško. Bortkevičiai visoj Lietuvoj paplitę dvarininkai, jų dvarai buvo ir prie Zarasų. Anksčiau, 1853 m. Vaikutėnų dvarą valdė Domininkas Vildzevičius. Tada dvare gyveno daug vietinių valstiečių. Buvo 22 gyventojai, 17 iš jų – samdinių. 1897 m. Vaikutėnų dvare gyveno 12 šeimų (62 gyventojai). Patys dvarinininkai čia negyvenę, nes XIX a. dvarą valdė administratoriai: Vildzevičius, Juozas Višomirskis, dvaro ūkvedys Vincas Randomanskas, vėliau nupirkęs dvaro centrą (80 ha). 1925 m. dvaras buvo parceliuotas. V. Randamanskui 1935 m. mirus, ūkį paveldėjo dukra Janina. Tarpukario metais dvaro žemę nuomojo uteniškiai, jų tarpe Borisos Huberto tėvai. 1939 m. 40 ha miško buvo parduota žydams. Jonui Randomanskiui, mirus, 1984 m. dvaro žemėje ir pastatuose susikūrė Vaikutėnų žemės ūkio kooperatyvas. Dvaro rūmuose tarpukario metais dar buvo mokykla, vėliau minėto kooperatyvo administracija. Paskui gyvenamasis pastatas buvo nugriautas. Išliko penketas senų mūrinių ūkio pastatų: arklidė, tvartas, jauja, kumetynas, pusiau uždara karvidė, senų medžių.