Vitkūnų piliakalnis

Vitkūnų piliakalnis su gyvenviete – piliakalnis ir gyvenvietė Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, Vitkūnų kaime, Leliūnų seniūnijoje. Pasiekiamas keliu Pakalniai – Alanta pavažiavus nuo Pakalnių 3,9 km, už sodybos dešinėje pasukus į kairę pietuosna ir pavažiavus lauko keliuku 1 km, yra kairėje rytuose.

Piliakalnis įrengtas didelės pailgos kalvos vakarinėje, aukščiausioje, dalyje. Aikštelė 17×15 m dydžio. Šlaitai statūs, 17-18 m aukščio.

Piliakalnis apaugęs lapuočiais.

Pietinėje, rytinėje, šiaurinėje papėdėse, 6 ha plote yra papėdės gyvenvietė su intensyviu kultūriniu sluoksniu. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu – II tūkstantmečio pradžia. Paminklo teritorijos plotas 7,7 ha.