Žiežulnys

26 ha ežeras Aukštatijos nacionaliniame parke, apie 8 km į Šiaurės Rytus nuo Tauragnų ir 2 km į pietvakarius nuo Minčios kaimo. Pavadinimas kilęs iš lietuviško žodžio žiežulė – „tokia žuvis, mekšras“. Ežeras ištįsęs iš Šiaurės Vakarų į Pietryčius 1,4 km, siauras (vidutinis plotis 0,19 km), kranto linijos ilgis 3,1 km. Krantai aukšti, miškingi, šaltiniuoti. Daug požeminio vandens išsilieja ir į povandeninį ežero duburį. Baseinas miškingas, plotas 30 km². Išteka upė Žiežulna. Miške krantai šaltiniuoti, daug požeminio vandens suteka ir į povandeninį ežero duburį. Greta ežero yra nebegyvenamas Liumpiškių kaimas.